Blog 1 -
 Real Estate Agency Maastricht  thumbnail

Real Estate Agency Maastricht

Published Feb 15, 24
5 min read
Toch is die maandelijkse huur voor haar geen enkel probleem, zegt Creemers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) - real estate valencia. Stel nu dat zij een aflossingsvrije hypotheek had en datzelfde bedrag elke maand aan hypotheekrente zou betalen, zónder hypotheekrenteaftrek? Dat zou bij de huidige rentetarieven overeenkomen met een lening van ongeveer twee ton

Hij wil er maar mee zeggen: het is helemaal niet zo erg om kosten te blijven maken voor wonen, ook niet als je ouder bent en minder inkomsten hebt. real estate valencia. Of dat nou de huur is, of een hypotheekrente. Waarom zou je na de looptijd van dertig jaar je volledige hypotheekbedrag moeten afbetalen en voortaan voor niets wonen? De bank moet natuurlijk wel bereid zijn tot een nieuwe lening, maar bij voldoende inkomsten zullen zij daar volgens experts niet moeilijk over doenMeer dan een miljoen huishoudens hebben er één, en ongeveer de helft blijft ná de looptijd met een schuld zitten, is de boodschap. real estate valencia. De rente is daarna niet meer aftrekbaar, de inkomsten kunnen tegen die tijd weleens flink terugvallen en de hypotheekrente is dan vast gestegen. Kortom, wil je die resterende schuld na de dertig jaar opnieuw financieren, dan vliegen de kosten omhoog

Veel mensen hebben hun aflossingsvrije hypotheek gecombineerd met een spaarhypotheek of een beleggingshypotheek, zegt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop. Zij kunnen aan het eind van de looptijd dus een aanzienlijk deel aflossen, zelfs al valt de opbrengst van de beleggingen tegen - real estate valencia. Daarnaast is er een flinke groep mensen die eigen voorzieningen heeft getroffen

In de cijfers zijn zulke voorzieningen niet opgenomen, zegt hoogleraar vastgoedeconomie Dirk Brounen, van Tilburg University. „Ik betwijfel of De Nederlandsche Bank een superscherp beeld heeft van het aantal probleemgevallen - real estate valencia. Vaak wordt geroepen dat de hypotheekschulden in Nederland heel hoog zijn, maar als je alle voorzieningen meeneemt, zitten we in de Europese middenmoot - real estate valencia.” Daar komt bij dat het aflossingsvrije deel van de hypotheek tijdens de looptijd vaak al kleiner wordt

Buitenland Met Filter Spanje - Huizen En Kamers

Sinds de zomer van 2011 kun je het aflossingsvrije deel van je hypotheek nog wel meenemen, maar mag dat nog maar de helft van de waarde van je nieuwe woning bedragen (real estate valencia) - Huis Kopen Marbella. En moet je bijlenen, dan moet dat deel vanaf 2013 een annuïtaire of lineaire hypotheek zijn, die je wél aflost tijdens de looptijd

Volgens Hagedoorn van De Hypotheekshop werd vaak gerekend met een maximum van 75 procent van de executiewaarde, dus de (lagere) waarde bij gedwongen verkoop - real estate valencia. Waar zitten de grootste knelpunten en problemen? Hier begint de woningmarkt te schuren Stresstest Heb je na de looptijd nog maar een klein stukje aflossingsvrije hypotheek over, dan zullen de geldverstrekkers doorgaans niet moeilijk doen over een nieuwe lening

Hagedoorn: „Er zijn een paar aanbieders geweest met een harde einddatum, zoals pensioenfonds ABP en voormalig ABN Amro-label MNF. In die gevallen moet je overstappen naar een andere geldverstrekker (real estate valencia). Maar de rest wil de financiering gewoon verlengen, na een positieve inkomenstoets.” Al kán dat laatste dus misgaan. NVHP-voorzitter Creemers noemt het voorbeeld van een zelfstandig ondernemer die nauwelijks pensioen opbouwde, met een woning van zeven ton en een aflossingsvrije hypotheek van drieënhalve ton

000 euro, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (real estate valencia). Voor een half miljoen huishoudens gaat DNB uit van een bedrag van ten minste 150. 000 euro - real estate valencia. Bij 5 procent rente zou je voor een schuld van die omvang, als de renteaftrek is afgelopen, 625 euro per maand betalen. „En ga daar maar eens een huis voor huren”, zegt Hagedoorn

Huurprijzen stijgen bovendien jaarlijks, terwijl je een hypotheek voor twintig of dertig jaar kunt vastzetten (real estate valencia).” Hagedoorn adviseert een persoonlijke stresstest. Bereken zelf, of laat een adviseur dat doen, wat je resterende aflossingsvrije hypotheek na dertig jaar gaat kosten. Houd er rekening mee dat die hooguit de helft van de woningwaarde mag bedragen en dat de hypotheekrenteaftrek vervalt

Real Estate Services

Zet deze maandlasten vervolgens (plus de kosten voor eventueel langer lopende delen van de lening) af tegen je verwachte inkomen na pensionering (real estate valencia). Is dat te doen? Als de resterende schuld hooguit vierenhalf keer het verwachte jaarinkomen bedraagt, dan zal de bank volgens de experts echt wel met een nieuwe lening over de brug komen

Niet langer wordt alleen op prijs om de gunst van huizenkoper gestreden (Nieuwbouw woning kopen costa del sol). Onder druk van de toenemende concurrentie komen geldverstrekkers ook met nieuwe voorwaarden en hypotheekvormen om klanten aan te trekken, blijkt uit een rondgang langs hypotheekadviseurs en financiers - real estate valencia. Verzekeraar ASR lanceert deze maand een hypotheek voor starters met een looptijd van 40 jaar

De hypotheek moet het worstelende starters op de woningmarkt makkelijker maken doordat de maandelijkse lasten lager zijn (real estate valencia). ASR-hypotheek met looptijd van 40 jaar Alleen mensen die hun eerste woning kopen komen in aanmerking voor de nieuwe hypotheek van ASR. Een strenge leeftijdsgrens geldt er niet. 'We laten aan de hypotheekadviseur over om te beoordelen of het een passend product is,' zegt Petra Jansen op de Haar directeur van ASR Bank

De laatste tien jaar is de hypotheekrenteniet aftrekbaar. 'We vinden het belangrijkdat dit goed gecommuniceerd wordt,daarom mogen alleen adviseurs die eenextra training hebben gevolgd dehypotheek straks aanbieden,' zegt Jansenop de Haar - real estate valencia (Nieuwbouw woning kopen costa del sol). De hypotheek kan worden afgesloten metof zonder Nationale Hypotheekgarantie. Demaximale rentevaste periode is 30 jaar. Voor een rentevaste periode van 30 jaarmet NHG moet een consument op ditmoment 2,9% aan rente betalen, De bruto maandlasten zijn over de gehele looptijd gelijk

Latest Posts

Real Estate Agency Maastricht

Published Feb 15, 24
5 min read

Real Estate Agent Dubai

Published Feb 03, 24
7 min read

Real Estate Wholesaling

Published Dec 30, 23
7 min read