Blog 1 -
 Real Estate Agent Dubai  thumbnail

Real Estate Agent Dubai

Published Feb 03, 24
7 min read


Dit is volstrekt onjuist - real estate germany (Huis Kopen Marbella). Het belangrijkste wat men moet weten voordat men met de onroerend goed transactie verder gaat is of de persoon, die het huis wil verkopen ook daadwerkelijk de enige echte juridische eigenaar is en dat er geen hypotheken en achterstallige (belasting)schulden op het huis of op de grond rustenBijvoorbeeld als een oud huis te koop staat. Pa en Ma overlijden en de kinderen hebben erfrecht. Voor u is belangrijk dat ALLE partijen zich akkoord verklaren met de verkoop. Laat nu van de (bijvoorbeeld) 5 kinderen er 4 akkoord gaan met de verkoop en nummer 5 komt na een jarenlang verblijf in bv Venezuela terug.

Dat is in Spanje het grote probleem en daarom staan er zo veel huizen leeg en vervallen bij (real estate germany). Aan de persoon, die zijn huis wil verkopen moet u een kopie van zijn escritura (=eigendomsakte) vragen, waarin de naam van de eigenaar, het officiële adres en het registratienummer van het onroerend goed staan vermeld, zoals deze zijn ingeschreven bij het ‘registro de propiedad’

Is alles in orde dan kunt u met de verkoper in zee gaan en alle andere details met hem bespre­ken, zoals de betaling van de lokale en nog lopende belastingen, oude en onbetaalde telefoon-, energie- en andere rekeningen en de uiteindelijke vraagprijs - real estate germany. Hypotheek tweede huis in Spanje, Voor het kopen van huizen binnen de EU geldt meestal dat de bank ze wil financieren tot 75% van de taxatiewaarde

Een mogelijkheid is om op de overwaarde van de eerste woning te gebruiken, en als onderpand te laten gelden voor een lening of krediet. De voorwaarden van de financiële aanbieders verschillen van aanbieder tot aanbieder evenals de voorwaarden per aanbieder per land waar de woning in het buitenland gelegen is.

Union Investment Real Estate Gmbh

Privé-contract bij aankoop woning – Contrato privado de compraventa, Alvorens in aanwezigheid van een notaris de koopakte te tekenen, onderte­kenen de koper en de verkoper meestal eerst een privé-contract (= contra­to privado de compraventa) met de verkoper of zijn makelaar (real estate germany). Het is ook mogelijk om deze fase over te slaan en gelijk de escritura (zie hieronder) bij de notaris te ondertekenen

Dit is geen bindend koopcontract, maar u dient doorgaans wel een deposito van 10 % van de koopsom van het huis te betalen, welke u verliest wanneer u niet binnen de afgespro­ken termijn tot aankoop over­gaat (Huis Kopen Costa del Sol). De notariële akte – escritura (publica de compraventa)De notariële akte van eigendom wordt in Spanje kortweg de escritura genoemd

De escritura bevat de volgende informatie: de naam van de notaris, de verkoper en de koper; gegevens betreffende het onroerend goed; een verklaring, dat de verkoper ook de eigenaar is; een verklaring, dat het onroerend goed vrij is van huur en lasten; de prijs van het onroerend goed; betalingswijze; wie welke belastingen gaat betalen. (real estate germany)

De overdracht vindt plaats op een in het contract bepaalde datum, meestal twee tot drie maanden na de ondertekening van het voorlopig koopcontract (hoewel deze datum gewijzigd kan worden). Bij de overdracht wordt de verkoopakte ondertekend, wordt het wettelijke eigendom van een onroeren­de zaak overgedragen en wordt de totale aankoopprijs plus overige kosten zoals notariskosten (= notario), belastingen en leges voldaan (deze kunnen echter ook naderhand voldaan worden).

.t (real estate germany). de aankoop bij de notario aanwezig zijn, zal hij contact met u opnemen en u verzoeken het restantbedrag van de aankoopprijs na aanbetaling te betalen en indien van toepassing, informeren naar het hypotheekbedrag. Hij zal u verder een rekening doen toekomen voor zijn diensten en alle verschuldigde belastingen die normaliter binnen 30 dagen na de overdracht voldaan dienen te worden (van tevoren navragen)

Vaneck Vectors Global Real Estate Ucits Etf

Dit concept dient volledig te zijn en geen blanco ruimtes te bevatten die later ingevuld kunnen worden. Indien u de koopakte niet begrijpt, dient u deze door uw advocaat te laten controleren (of hem op­dracht te geven een koopakte voor u op te stellen) (real estate germany). Inschrijving bij het kadaster, Nadat de akte ondertekend is, wordt het origineel (primera copia) verstuurd naar het kadaster (registro de la propiedad) en wordt de naam / namen van de nieuwe eigenaar / eigenaren ingeschreven op de kadastrale akteDe notaris verzorgt dit normaal binnen 30 dagen na de ondertekening. U kunt de akte ook persoonlijk bij het kadaster afgeven of uw advocaat hiervoor laten zorgen, hetgeen de voorkeur verdient (met name als u de verkopende partij niet vertrouwt) - real estate germany. De kadastrale inschrijving van onroerende zaken vormt het belangrijkste onderdeel bij de aankoop van onroerend goed in Spanje, omdat tot het moment dat het onroerend goed op uw naam is geregistreerd, er beslag op het onroerend goed kan worden gelegd, zonder uw medeweten

Na de inschrijving worden de originele aktes aan het notaris­kantoor geretourneerd, meestal na zo’n twee à drie maanden. De Spaanse makelaar, Het is aan u de keuze of u bij het koopproces wel of geen gebruik maakt van de tussenkomst en begeleiding van een makelaar - real estate germany. De meeste onroerendgoedtransacties in Spanje vinden plaats door tussenkomst van een makelaar

Op de meeste makelaarskantoren, vooral langs de kust, is er altijd wel een medewerker aanwe­zig, die minimaal Engels of een andere taal dan Spaans spreekt. real estate germany. In diverse internationale onroerend goed magazines worden huizen aangeboden. U kunt ook onder ‘inmobiliarias’ kijken in de Spaanse gouden gids in de regio of plaats, waar u van plan bent te kopen

Bovendien moest de makelaar zijn aangesloten bij één van de onderstaande organisaties om als makelaar te werken: Agente de Propiedad Inmobiliaria (API) Gestor Intermediario en Promociones de Edificiones (GIPE) Leden van bovengenoemde organisaties hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, hoewel deze minimaal is (real estate germany). Huis Kopen Marbella. Wanneer u in contact komt met een makelaar vraag dan om zijn registratienummer bij de betreffende makelaarsorganisatie

Parker & Williams Real Estate Services

Dit betekent, dat het zeer moeilijk is een makelaar verantwoordelijk te stellen voor het geval er iets fout gaat met een onroerendgoedtransactie. Wij raden aan om een makelaar te nemen, die is aangesloten bij een beroepsorganisatie, zoals de API (= Agente de la Propiedad Inmobiliaria) of GIPE (= Gestor Interme­diario de Promociones y Edificaciones), omdat aangesloten leden vooraf examens hebben moeten doen om toegelaten te worden tot deze beroepsorganisaties.

Bij overige “makelaars/tussenpersonen/bemiddelaars” moet u zeer voorzichtig zijn, omdat u dan geen enkele bescherming heeft. De makelaar kan ook aangesloten zijn bij een internationale makelaarsorganisatie, zoals de European Federation of Estate Agents - real estate germany. Wanneer u met een makelaar in zee gaat vraag dan of hij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten en voor welk bedrag

Vraag bovendien aan de makelaar of hij met een geblokkeerde klanten- of derden rekening werkt. Door u verrichte aanbetalingen worden dan op zo’n rekening gestort. De makelaar mag het geld op deze rekening alleen gebruiken, waarvoor het bedoeld is. Met andere woorden, de makelaar mag de aanbetaling pas aan de verkoper overmaken, wanneer de verkoop rond is en alle aktes bij de notaris zijn getekend.U vist dan naast het net en bent bovendien uw aanbetaling kwijt. Let op ! In Spanje is het gebruikelijk, dat verkopers hun huis bij meerdere makelaars te koop aanbieden. Als koper kunt u één huis dus bij verschillende makelaars voor verschillende prijzen tegenkomen (real estate germany). In sommige gevallen zegt de verkoper tegen de makelaar hoeveel hij voor zijn huis wil hebben, hoeveel de makelaar dan vraagt maakt de verkoper meestal niet uit

De makelaarscommissie in Spanje is vrij en wordt niet door de overheid gereguleerd. In principe wordt de commissie betaalt door de verkoper, maar wordt meestal in de koopprijs verrekend. De commissie ligt tussen de 5 en 10 %. Makelaars, die in Nederland of België Spaans onroerend goed verkopen en samenwerken met een in Spanje gevestigd makelaarskantoor, delen meestal de commissie bij verkoop.

Real Estate License Netherlands

De rol van de Spaanse notaris, De taak van de notaris is het vastleggen van verschillende rechtshandelin­gen en overeenkomsten in notariële akten; in sommige gevallen zijn zulke ak­ten zelfs wettelijk verplicht, zoals bij de aan- en verkoop van onroerend goed. real estate germany. Het is gebruikelijk alle papieren naar de notaris te sturen, die dan op zijn beurt de escritura zal opmaken

Wanneer de escritura gereed is om te ondertekenen dan zal er een afspraak worden gemaakt bij de notaris, die de escritura voor beide partijen zal voorlezen. real estate germany. Verstaat u geen Spaans dan is de notaris verplicht een vertaler/tolk in te schakelen. Pas nadat de escritura voor u geheel duidelijk is, wordt u gevraagd de akte te onderteke­nen

Latest Posts

Real Estate Agency Maastricht

Published Feb 15, 24
5 min read

Real Estate Agent Dubai

Published Feb 03, 24
7 min read

Real Estate Wholesaling

Published Dec 30, 23
7 min read